Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, I etapas

Paramos priemonė
VP3-1.1-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra
Projekto pradžia: 2009-12-01         Projekto pabaiga: 2012-12-31
Bendra projekto vertė:
1 938 468,14 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 938 468,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 782 292,47 €
Iš jo ES dalis:
1 647 697,92 €
Iš jo ES dalis:
1 514 948,58 €

Lietuvos būsto fondas vienas iš didžiausių neefektyvaus energijos panaudojimo ir CO2 taršos šaltinių. Šio fondo pagrindą t.y., apie 60 procentų sudaro daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriems statybos leidimas buvo išduotas iki 1993 metų. Projektas yra skirtas skatinti daugiabučių namų butų savininkus atnaujinti (modernizuoti) tokius namus, kurių energijos vartojimas yra neefektyvus. Būsto sektoriaus dalyviai (daugiabučių namų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys administratoriai bei savivaldybių paskirtų namus administruojančių įmonių būsto administratoriai) nėra pakankamai kompetetingi rengti ir įgyvendinti gyvenamųjų namų atnaujinimo projektus, todėl jiems reikalinga speciali informacija, profesionali techninė pagalba, konsultacijos bei mokymai įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą. Šiuo projektu bus prisidedama prie Lietuvos būsto strategijos bei Nacionalinės energetikos strategijos uždavinių įgyvendinimo. Spartesnis daugiabučių namų modernizavimas skatins efektyvesnį energijos vartojimą, o tai tam tikra prasme mažins šilumos energijos išlaidas bei aplinkos taršą, pagerins pastatų kokybę ir estetinį vaizdą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
Kvietimo numeris:VP3-1.1-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.1-AM-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto