VDU Kauno botanikos sodo (Žilibero g.9, Kaunas) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2009-04-02         Projekto pabaiga: 2011-07-15
Bendra projekto vertė:
214 340,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
214 340,41 €
Projektui išmokėta lėšų:
207 724,07 €
Iš jo ES dalis:
182 189,35 €
Iš jo ES dalis:
176 565,46 €

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vytauto didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo pastatų komplekso energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio komplekso pastatams šildyti, pagerinti darbo ir mokslo sąlygas. Tikslui įgyvendinti numatoma renovuoti šildymo sistemą, numatoma apšiltinti sienas ir cokolį, grindis, pakeisti senus langus ir duris. Šių priemonių įgyvendimas leistų sutaupyti 66,28 kWh/m2 šiluminės energijos per metus (skaičiuojant norminius metus). Kasmet būtų sutaupoma apie 21 tūkstantį litų išlaidų už šiluminę energiją. Projekto tikslinės grupės – studentai, dėstytojai ir kiti darbuotojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-040
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto