Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-4.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2006-12-15         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
42 512 422,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 512 422,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 428 800,65 €
Iš jo ES dalis:
42 512 422,96 €
Iš jo ES dalis:
37 428 800,65 €

Numatytų rekonstruoti kelių ruožų dangos plotis svyruoja nuo 5,7 iki 8,6 m. Visais ruožais vyksta intensyvus eismas (sunkiojo transporto dalis vidutiniškai sudaro nuo 8 iki 53 proc.). Prasilenkdami automobiliai turi užvažiuoti ant žvyro dangos kelkraščio, kas sukelia pavojų saugiam eismui. Ruožuose pažeista 8–25 proc. dangos, vidutinis nelygumas pagal tarptautinį nelygumo indeksą IRI kinta nuo 2,93 iki 4,54 m/km, vėžių gylis – nuo 0,2 iki 4,3 mm. Dėl nepakankamo dangos stiprumo jos būklė nuolat blogėja, todėl augant krovininio eismo intensyvumui būtina projektuoti dangą 11,5 kN ašies apkrovai. Numatytuose rekonstruoti ruožuose per 2004–2008 metų laikotarpį įvyko 57 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metų žuvo 8 ir buvo sužeisti 72 žmonės, įvyko 199 techniniai įvykiai. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintas LR Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatas: integruoti krašto kelių tinklą į ES kelių transporto sistemą, užtikrinant tarpregionines jungtis su transeuropiniu kelių tinklu, ir vietinės reikšmės kelių tinklą, suformuojant visą regionų plėtrai būtiną infrastruktūrą, papildant kelių tinklą trūkstamomis grandimis ir išvengiant nepakankamo pralaidumo vietų; siekti, kad Lietuvos kelių tinklo techniniai parametrai atitiktų racionalių gamybinių jėgų išdėstymą ir patvirtintą kai kurių ūkio šakų plėtrą atskiruose regionuose, mažintų transportavimo išlaidas ir suteiktų galimybių keleiviniam ir krovininiam transportui laisvai judėti šalies teritorijoje; formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą; tobulinti krašto ir rajoninių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-4.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-4.4-SM-01-V-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.