Garantijų fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2009-08-31         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
37 360 982,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 360 982,39 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 360 982,39 €
Iš jo ES dalis:
37 360 982,39 €
Iš jo ES dalis:
37 360 982,39 €

Garantijų fondas – tai finansų inžinerijos priemonė, įgyvendinama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 2007–2013 m. lėšomis. Garantijų fondo lėšomis bus kompensuojama dalis (80 procentų) garantijų išmokų, išmokamų vykdant Garantijų fondo valdytojo prisiimtus įsipareigojimus pagal jo suteiktas garantijas už SVV įsipareigojimus finansų įstaigoms. Garantijų fondo paskirtis – užtikrinant Garantijų fondo valdytojo pagal išduotas garantijas už SVV prisiimtų finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms dalinį įvykdymą, sudaryti galimybes daugiau SVV pasiskolinti reikalingas lėšas verslui kurti, vykdyti ir plėtoti ar įsigyti įrangą/įrengimus finansinės nuomos (lizingo) būdu ir tokiu būdu pagerinti SVV prieinamumą prie finansavimo šaltinių. Garantijos teikiamos pagal VP2-2.3-ŪM-03-V priemonės „Garantijų fondas“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-211.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Garantijų fondas
Kvietimo numeris:VP2-2.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto