Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-04-15         Projekto pabaiga: 2012-04-15
Bendra projekto vertė:
671 918,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
571 130,68 €
Projektui išmokėta lėšų:
404 370,45 €
Iš jo ES dalis:
571 130,68 €
Iš jo ES dalis:
404 370,45 €

Projektas „Šilutės rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ yra skirtas programinių sprendimų įsigijimui, kurie leis pagerinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklą ir užtikrins tokios veiklos kokybę. Projekto idėją paskatino trys esamos problemos, kurias reikia spręsti: 1. naujų finansų apskaitos ir atskaitomybės standartų įdiegimo poreikis; 2. strateginio valdymo sistemos nebuvimas; 3. Bendros dokumentų duomenų bazės poreikis. Siekiant išspręsti šias problemas, suformuotas konkretus projekto tikslas - pagerinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Projekto tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą; 2. sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą; 3. sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą. Numatomas įgyvendinti projektas yra pakankamai inovatyvus – programiniai sprendiniai bus pritaikyti konkretiems Šilutės rajono savivaldybės poreikiams. Šių sprendinių kūrėjai privalės išnagrinėti esamą savivaldybės situaciją ir pagal tai parinkti geriausią variantą. Programiniai sprendiniai bus sukurti taip, kad bus palikta nuolatinio tobulinimo galimybė – keičiantis įstatymams, savivaldybės valdymo struktūrai ar, paprasčiausiai pagal savivaldybės darbuotojų poreikius ir pastabas, bus galima įterpti naujus modulius arba atnaujinti senus. Pagrindinė projekto pridėtinė vertė – nuolatinis tobulinimas ir lankstus reagavimas į besikeičiančią situaciją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-03-V-01-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.