UAB „Lanksti Linija“ plėtra: naujų produktų gamybos technologijų diegimas, darbo našumo ir eksporto didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija"
Projekto pradžia: 2011-12-01         Projekto pabaiga: 2013-04-30
Bendra projekto vertė:
674 235,4 €
Projektui skirtas finansavimas:
334 016,22 €
Projektui išmokėta lėšų:
317 257,24 €
Iš jo ES dalis:
334 016,22 €
Iš jo ES dalis:
317 257,24 €

UAB „LANKSTI LINIJA“ nuo 2002 m. veiklą plėtoja apdirbamosios pramonės srityje - metalo gaminių gamyboje (išskyrus mašinas ir įrenginius). Nors įmonės pardavimų bei eksporto rodikliai užtikrintai gerėjo, įmonės situacija pridėtinės vertės aspektu yra nepalanki – UAB "Lanksti Linija" sukuriama pridėtinė vertė nesiekia vidutinių šalies apdirbamojoje gamyboje sukuriamos pridėtinės vertės rodiklių. Šį faktą sąlygoja tai, kad esama įranga bei šiuo metu esantys technologiniai procesai sudaro prielaidas į rinką tiekti ribotą prekių asortimentą arba dalį operacijų atlikti rankiniu būdu, dėl ko įmonė būtų priversta didinti darbuotojų skaičių ir dar labiau mažinti darbo našumą bei bendrai įmonėje sukuriamą pridėtinę vertę. Be to, įmonės nuosavybėje esantys gamybos plotai Alytaus miesto pramonės rajone nėra maksimaliai išnaudoti – praplėtus turimą įrangos bazę – naujai įsigytus įrengimus sujungus su jau esamais įrengimais – būtų konsoliduoti pajėgumai ir padidintas bendras UAB "Lanksti Linija" gamybos efektyvumas bei užtikrinta asortimento plėtra. UAB „LANKSTI LINIJA“ planuoja įsigyti ir įdiegti licencijuotą automatizuotą metalo gaminių gamybos ir surinkimo liniją ir gaminti naujus, pagal konstrukcinius sprendimus sudėtingesnius gaminius – buitinį vežimėlį ir dvi sulankstomas kėdes iš vamzdžių ir plastiko. Šių planuojamų gaminių technologinės linijos yra apsaugotos dizaino registracija, pagamintą produkciją planuojama tiekti IKEA koncernui. Šio koncerno paskelbtame konkurse UAB 'Lanksti Linija" šiuo metu dalyvauja ir yra atrinkta pateikti pasiūlymą kainai. Įsigytoji įranga taip pat sudarys platesnes galimybes gaminti Lietuvos gamintojams (pvz. baldų pramonei) reikalingas metalines detales, jungiamuosius mazgus iš vamzdžių, taip pat – užsienio šalių gamintojams reikalingus gaminius. Įgyvendinus projektą įmonės gaminių asortimentas išsiplėstų – būtų gaminama daugiau gaminių ne tik namų interjerui, bet ir pramonei, kitiems ekonominių veiklų sektoriams, tarptautinei rinkai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-173
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto