UAB „Litoplast” naujos kartos plastikinės taros ruošinio gamyba diegiant inovatyvią gamybos technologinę liniją

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Litoplast"
Projekto pradžia: 2011-06-01         Projekto pabaiga: 2012-11-30
Bendra projekto vertė:
2 375 600,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 425 360 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 425 360 €
Iš jo ES dalis:
1 425 360 €
Iš jo ES dalis:
1 425 360 €

Projekto metu planuojama investuoti į inovatyvią gamybos technologinę liniją, kuri leis gaminti naujo standarto "PCO1881" plastikinės taros ruošinį (preformos gaminys pūtimo būdu paverčiamas į įvairių formų bei dydžių plastikinius butelius), kuris yra mažiausiai pusantro gramo lengvesnis lyginant su esamais rinkoje analogais. Ši technologija bei naujas, taip vadinamas, "siauro kaklelio" standartas tik pradeda įsitvirtinti Europoje, o jo potenciali paklausa dėl unikalių techninių savybių penkerių metų perspektyvoje neabejotinai viršys pasiūlą. Vien pabaltijo šalyse bei Lenkijoje per metus pagaminama apie 6 mlrd. butelių – galima tik spėlioti, kokį perversmą gali padaryti naujo butelio standarto įvedimas. Toks perversmas gali būti palygintas su praeito amžiaus perėjimu nuo stiklinės taros prie plastikinių butelių, kuomet per kelis metus butelių iš stiklo gamintojų rinka beveik išnyko. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti modernią gamybos sistemą, kuri leistų gaminti naujo "PCO 1881" standarto plastikinės taros ruošinį ir tokiu būdu tapti pagrindiniu jo gamintoju Baltijos jūros regione. Įdiegus naujos kartos plastikinės taros ruošinių gamybos technologinę liniją, UAB "Litoplast", penkerių metų laikotarpiu po projekto pabaigos, pagamins virš 1,5 mlrd. vnt. ruošinių, pradės eksportuoti savo produkciją į tris ar daugiau šalių, pasieks darbo našumą iki 99 Lt/val., sukurs mažiausiai 13 mln. pridėtinę vertę bei prisidės prie Jonavos rajono socialinės bei ekonominės gėrovės didinimo. Pagrindinis projekto privalumas - Europos mastu gaminamas naujas produktas. Projekto realizavimo dėka, penkerių metų laikotarpiu, gaminant plastikinės taros ruošinius, bus sutaupyta mažiausiai 2 tūkst. tonų plastikinių granulių žaliavos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-194
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.