Aukštesnės pridėtinės vertės gamybos procesų bei technologijų įdiegimas UAB „AKVAVITA“, kuriant konkurencingų, naujų produktų gamybą tarptautinėje mineralinių vandenų rinkoje

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "AKVAVITA"
Projekto pradžia: 2011-05-31         Projekto pabaiga: 2013-11-29
Bendra projekto vertė:
3 270 085,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 962 051,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 956 504,39 €
Iš jo ES dalis:
1 962 051,38 €
Iš jo ES dalis:
1 956 504,39 €

Nielsen (2008m.) duomenimis tarp Lietuvoje išgaunamo, pagaminamo geriamojo vandens 47% sudaro dirbtinai pagamintas stalo vanduo, 45% - natūralus mineralinis vanduo su originalia chemine sudėtimi, 9% - šaltinio vanduo. Pagal pasaulinės rinkos tendencijas galima matyti, kad auga išgaunamo mineralinio vandens, kuris išlaiko natūralias chemines savybes, poreikis. UAB „AKVAVITA“ siekia sukurti naujus produktus mineralinių vandenų rinkai, kurių dėka išaugtų natūraliai Lietuvoje išgaunamo mineralinio vandens kiekis. Tam, kad sukurti produktai būtų konkurencingi ne tik Lietuvos, bet ir ES šalyse, būtina įdiegti inovatyvią vandens pilstymo technologinę liniją su aukštu darbo našumu. Eurostat (2007m.) duomenimis Lietuvos darbo našumas maisto produktų, gėrimų ir tabako gamyboje siekia tik 46,9% ES-15 vidurkio. Taigi, UAB „AKVAVITOS“ tikslas yra sukurti aukštesnės pridėtinės vertės, konkurencingus produktus, remiantis inovatyviomis technologijomis tarptautinėje mineralinio vandens rinkoje. Pagal projektą, įdiegus inovatyvią vandens pilstymo liniją bus pasiektas dvigubai aukštesnis nei šiuo metu maisto ir gėrimų pramonėje esantis vidutinis darbo našumas (28,5 Lt). UAB "AKVAVITA" įsipareigoja per tris metus po projekto įgyvendinimo pasiekti 51,2 Lt darbo našumą, kas leistu užtikrinti spartų apyvartos augimą bei eksporto plėtimąsi. Naujausia technologinė įranga leis sukurti užsienio rinkose konkurencingą produktą - natūralų mineralinį vandenį, išgaunamą ekologiškai, išsaugant unikalias jo savybes. Projektą tikslinga finansuoti pagal priemonę "Lyderis LT", kadangi jo įgyvendinimo pagalba bus pasiekti priemonės rezultato kriterijai. Be ES paramos projektas visa apimtimi per optimalų laikotarpį nėra įgyvendinamas: įmonei trūksta investicinių lėšų, o norint sukurti konkurencingą produktą užsienio rinkoms reikia veikti greitai bei užtikrintai, kas reikalauja tvirto finansinio pagrindo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-246
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų