Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projektas

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Projekto pradžia: 2007-07-26         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
45 318 104,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
45 318 104,08 €
Projektui išmokėta lėšų:
45 318 104,02 €
Iš jo ES dalis:
38 520 388,47 €
Iš jo ES dalis:
38 520 388,42 €

Širdies ir kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose 2006 m. mirtingumas nuo ŠKL sudarė 69,4 proc. visų Lietuvoje mirusiųjų nuo ŠKL. Šiuose Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra yra nesutvarkyta, trūksta medicininės įrangos, susidėvėjusios patalpos. Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą – sumažinti sergamumą bei mirtingumą nuo ŠKL, pagerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą – bendrai veiklai apsijungė 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Kompleksiniam problemos sprendimui būtina optimizuoti teikiamos pagalbos apimtis, pagerinti prevencijos, teikiamų ankstyvos bei specializuotos diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę. Tam pasiekti būtina aprūpinti gydymo įstaigas ne tik medicinine įranga, bet ir renovuoti ligoninių patalpas bei pritaikyti jas darbui su šiuolaikiška medicinine įranga. Projektas apima visus asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (šeimos gydytojai, II lygio paslaugas teikiančios įstaigos, universitetų ligoninės). Lėšos bus investuojamos į ligoninių infrastruktūrą – medicininę įrangą (profilaktikos tikslais šeimos gydytojai bus aprūpinti elektrokardiografais, ligoninės diagnostine ir gydymo įranga, universitetų ligoninės naujomis medicinos technologijomis) bei patalpų pritaikymą ŠKL paslaugų teikimui. Įgyvendinus projektą asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagerės visų lygių (I, II, III) ŠKL paslaugų kokybė bei prieinamumas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto