Pastato Studentų g. 56, Kaune, renovavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Sat Aug 01 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Thu Mar 31 00:00:00 GMT 2011
Bendra projekto vertė:
307 350,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
307 350,17 €
Projektui išmokėta lėšų:
292 511,09 €
Iš jo ES dalis:
261 247,65 €
Iš jo ES dalis:
248 634,42 €

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastatuose suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas įdiegiant energiją taupančias priemones, sukurti higienos normas atitinkančią aplinką patalpose. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų. Tikslui įgyvendinti numatoma apšiltinti sienas ir renovuoti stogą, pakeisti senus langus ir duris. Šių priemonių įgyvendimas leistų sutaupyti 18,56 % šilumos energijos, kas sudarytų 318,07 MWh per metus (skaičiuojant norminiams metams). Kasmet būtų sutaupoma apie 95 tūkstančiai litų išlaidų už energiją. Projekto tikslinės grupės – studentai, dėstytojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus renovacijos darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-03
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-03-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto