Skelbimai apie pirkimus

Įkelti skelbimą

Paslaugos 2015-09-11
Pirkima skelbia UAB "GERA Solutions"
Projekto pavadinimas ,,Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094
Perkama UAB "GERA Solutions" skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas.
Kontaktai info@grasolutions.lt
Galioja iki 2015-09-25
Paslaugos 2015-09-09
Pirkima skelbia UAB "Rubedo sistemos"
Projekto pavadinimas ,,Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094
Perkama UAB „Rubedo sistemos“ skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas.
Kontaktai info@rubedo.lt
Galioja iki 2015-09-21
Prekės 2015-09-04
Pirkima skelbia UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras"
Projekto pavadinimas „Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra“
Perkama Ląstelių analizės prietaisas, 2 vnt.
Kontaktai info@kltc.lt
Galioja iki 2015-09-21
Paslaugos 2015-09-03
Pirkima skelbia UAB "Transteleservis"
Projekto pavadinimas „Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“
Perkama UAB „Transteleservis“ vykdydama pirkimą projektui „Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas, numato įsigyti specializuotas mokymų paslaugas, siekiant stiprinti darbuotojų specialiuosius gebėjimus bei įgūdžius.
Kontaktai naujienos@tts.lt
Galioja iki 2015-09-14
Prekės 2015-09-02
Pirkima skelbia UAB "ENZI IR PARTNERIAI"
Projekto pavadinimas „UAB „HRS Baltic“ naujų detalių prototipų kūrimas bandomosios, eksperimentinės, technologinės plėtros sąveikoje“
Perkama ĮRANGOS STAKLĖMS PIRKIMAS
Kontaktai vidmante.kurtinaite@enzistanz.eu
Galioja iki 2015-09-11
Paslaugos 2015-08-27
Pirkima skelbia UAB „Profectus Novus“
Projekto pavadinimas ,,Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094
Perkama UAB „Profectus Novus“ skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas.
Kontaktai info@profectusnovus.lt
Galioja iki 2015-09-07
Paslaugos 2015-08-26
Pirkima skelbia UAB "Algoritmų sistemos"
Projekto pavadinimas „INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIAUS VIDUTINIO DYDŽIO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-049
Perkama UAB „Algoritmų sistemos“ skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas.
Kontaktai ofisas@algoritmusistemos.lt
Galioja iki 2015-09-04
Paslaugos 2015-08-20
Pirkima skelbia Asociacija „Lietuvos Medicinos turizmo klasteris“
Projekto pavadinimas Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas
Perkama Seminaras su teorine ir praktine dalimi apie medicinos turizmą ir medicinos turizmo klasterių veiklą JAV ir/arba ES šalyse
Kontaktai vismantas.satkauskas@gmail.com
Galioja iki 2015-08-30
Prekės 2015-08-14
Pirkima skelbia UAB "ENZI IR PARTNERIAI"
Projekto pavadinimas „UAB „HRS Baltic“ naujų detalių prototipų kūrimas bandomosios, eksperimentinės, technologinės plėtros sąveikoje“
Perkama VERTIKALIŲ FREZAVIMO STAKLIŲ SU SKAITMENINE 3 AŠIŲ KOORDINAČIŲATSKAITA PIRKIMAS / PURCHASE OF THE TURRET MILLING MACHINE
Kontaktai vidmante.kurtinaite@enzistanz.eu
Galioja iki 2015-08-24
Prekės 2015-08-13
Pirkima skelbia UAB "Baltic Orthoservice"
Projekto pavadinimas „Implantų kūrimo ir vystymo centro įkūrimas“
Perkama 3D skulptinimo programinė įranga / 3D Sculpting Software
Kontaktai ilja.asanovic@orthobaltic.lt
Galioja iki 2015-08-24
Paslaugos 2015-08-12
Pirkima skelbia UAB BAIP
Projekto pavadinimas „Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus vidutinio dydžio įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-01-K-02-049)
Perkama UAB BAIP skelbia konkursą įsigyti įmonės darbuotojų specializuotų mokymų paslaugas.
Kontaktai info@baip.lt
Galioja iki 2015-08-25
Prekės 2015-08-07
Pirkima skelbia UAB "Artilux NMF"
Projekto pavadinimas Investicijų pritraukimas į UAB „Artilux NMF“ didelės pridėtinės vertės gamybos plėtrą
Perkama UAB „Artilux NMF“ vykdydama projektą „Investicijų pritraukimas į UAB „Artilux NMF“ didelės pridėtinės vertės gamybos plėtrą“, skelbia konkursą metalo apdirbimo staklėms įsigyti
Kontaktai robertas.krivas@artilux.lt
Galioja iki 2015-08-17
Prekės 2015-08-06
Pirkima skelbia UAB Biotechnologinės farmacijos centras "Biotechpharma"
Projekto pavadinimas „Žinduolinių ląstelių kultivavimo, baltymų gryninimo ir vaistinių formų gamybos technologijų infrastruktūros kūrimas“
Perkama Perkama diagnostin4, matavimo ir skysto azoto tiekimo įranga
Kontaktai Justinas.Oziunas@biotechpharma.lt
Galioja iki 2015-08-21
Paslaugos 2015-08-04
Pirkima skelbia UAB „SOLUTIONLAB PRODUCTION“
Projekto pavadinimas Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas
Perkama UAB „Solutionlab Production“ ir UAB „FortConsult“ darbuotojų specializuotų mokymų paslaugų pirkimas
Kontaktai zoja.antuchevic@fortconsult.net
Galioja iki 2015-08-14
Paslaugos 2015-08-03
Pirkima skelbia UAB "Ruptela"
Projekto pavadinimas AŽŲ IR LABAI MAŽŲ IRT SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ SPECIALIZUOTŲ MOKYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS
Perkama UAB „Ruptela“ skelbia konkursą įsigyti specializuotas mokymų paslaugas, Europos Socialinio fondo ir LR bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto ,,Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-094-P-19303) įgyvendinimui. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868) patvirtintomis Taisyklėmis bei vadovaujantis 2008 m. birželio 11 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-212 patvirtintu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 69-2641).
Kontaktai asu@ruptela.lt
Galioja iki 2015-08-19
Paslaugos 2015-08-01
Pirkima skelbia Lietuvos vaikų fondas
Projekto pavadinimas Ugdymas karjerai
Perkama Supažindinti projekto dalyvius, vaikų globos namų auklėtinius, su paslaugos teikėjo sukurtais ir vartojamais mokomaisiais simuliaciniais modeliais bei mokymo metodikomis, organizuoti teorinį ir praktinį projekto dalyvių mokymą . Mokymus organizuoti stacionariu būdu, lektoriams panaudojant paslaugos teikėjo sukurtą programinę įrangą.
Kontaktai romualdanavikaite@yahoo.com
Galioja iki 2015-08-10
Prekės 2015-07-31
Pirkima skelbia UAB Geralda
Projekto pavadinimas UAB Geralda produktyvumo ir konkurencingumo didinimas, vykdant gamybinių pajėgumų plėtros investicinį projektą
Perkama *Pūtiminės plastikų gamybos staklės* Blow moulding machine
Kontaktai info@geralda.lt
Galioja iki 2015-08-10
Paslaugos 2015-07-31
Pirkima skelbia UAB "Itero IT"
Projekto pavadinimas „Mažų ir labai mažų IRT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“
Perkama Agile projektų valdymo pagrindai
Kontaktai info@itero.lt
Galioja iki 2015-08-11
Paslaugos 2015-07-28
Pirkima skelbia Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija
Projekto pavadinimas Parapijinė socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką sistema“
Perkama Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija skelbia konkursą įsigyti kvalifikacijos kėlimo, mentorystės ir patyriminių mokymų paslaugas.
Kontaktai lc.projektai@gmail.com
Galioja iki 2015-08-07
Prekės 2015-07-28
Pirkima skelbia UAB „Refra“
Projekto pavadinimas UAB „Refra“ gamybinių pajėgumų optimizavimo bei plėtros investicijų projektas“; projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-042
Perkama Šilumokaičių korpusų lakštinio metalo lankstymo staklės
Kontaktai augustinas@refra.eu
Galioja iki 2015-08-07