Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Užregistruotos paraiškos 1615 Prašomas finansavimas 4 476 095 034,32 Lt
Vertinamų paraiškų skaičius 9 Prašomas finansavimas 8 567 465,12 Lt
Patvirtintų finansuoti paraiškų skaičius 1071 Prašomas finansavimas 3 565 481 788,55 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 3 708 065 538,43 Lt
ES lėšų 3 208 692 846,52 Lt
Finansuojamų projektų skaičius 1070 Bendra projektų vertė 3 773 574 066,33 Lt
Skirtas finansavimas Iš viso 3 707 175 769,98 Lt
ES lėšų 3 207 739 773,58 Lt
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas Lt
Skirto finansavimo ES dalis Lt
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-003
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
1 189 795 Lt Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 Lt
0 Lt
Nesudaryta sutartis
Mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijų srityje (CITOTECHNOLOGIJOS)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-006
Gamtos tyrimų centras
1 845 992 Lt Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 Lt
0 Lt
Nesudaryta sutartis
Gamtinių biologinių ir geologinių išteklių tyrimai ir tvarus naudojimas (BIOGEONAUDA)
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-011
Vilniaus dailės akademija
1 201 845 Lt Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Taip, 2012-05-18 Nefinansuoti
0 Lt
0 Lt
Nesudaryta sutartis
LIETUVOS DIZAINO PLATFORMA: KŪRYBINIŲ IR KULTŪRINIŲ INDUSTRIJŲ PROVERŽIO PRIELAIDOS
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-022
Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
2 170 730 Lt Taip, 2011-08-30 Taip, 2011-08-30 Taip, 2011-08-30 Nefinansuoti
0 Lt
0 Lt
Nesudaryta sutartis
Vytauto Didžiojo universiteto ir Marijampolės kolegijos studentų verslumo kompetencijų ugdymas, taikant VEKO modelį
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-025
Viešoji įstaiga "Baltic Management Institute"
2 475 444 Lt Taip, 2011-08-30 Taip, 2011-08-30 Taip, 2011-08-30 Nefinansuoti
0 Lt
0 Lt
Nesudaryta sutartis
„Verslumo įžvalgos iš vidaus: tikro gyvenimo projektai“
VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-005
Neformaliojo švietimo asociacija "Jaunimo akademija"
107 850 Lt Taip, 2013-12-04 Taip, 2013-12-04 Netaikoma Finansuoti
107 850 Lt
107 850 Lt
Vertinama paraiška
Savanorystė - kelias į mano ateitį. Misija įmanoma
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019
Vilniaus universitetas
1 488 597 Lt Taip, 2013-11-06 Taip, 2013-11-29 Netaikoma Finansuoti
913 834 Lt
913 834 Lt
Įgyvendinimas
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas - I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. rangovo atranka
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-020
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2 456 000 Lt Taip, 2013-11-11 Taip, 2013-11-27 Netaikoma Finansuoti
2 456 000 Lt
2 456 000 Lt
Vertinama paraiška
VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį (I etapas – dokumentacijos parengimas)
VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-022
Vilniaus universitetas
1 793 121 Lt Taip, 2013-11-22 Taip, 2013-12-06 Netaikoma Finansuoti
1 377 380 Lt
1 377 380 Lt
Vertinama paraiška
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto pastato statyba ir įrengimas „Saulėtekio“slėnyje. I etapas: investicinio projekto parengimas, techninioprojekto parengimas ir statybos darbų generalinio rangovo atranka
VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-020
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
0 Lt Taip, 2013-09-26 Taip, 2013-09-27 Netaikoma Finansuoti
101 851,61 Lt
101 851,61 Lt
Įgyvendinimas
Kėdainių mokyklos-darželio "Vaikystė" pastato modernizavimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. Liepos 28 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.