ES piliečiai

2014-2020

Paskelbti kvietimai
 • Konkursiniai 91
  kvietimai
 • Valstybinio 598
  planavimo
 • Regioninio 1071
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
2014-05-20
Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT
 Žemėlapio paveiksliukas
2014-04-18
Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės"
Patvirtintos priemonės
 • Konkursinės 45
  priemonės
 • Valstybinio 139
  planavimo
 • Regioninio 20
  planavimo
 Žemėlapio paveiksliukas
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
 Žemėlapio paveiksliukas
Socialinio dialogo skatinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Įmonių socialinė atsakomybė
 Žemėlapio paveiksliukas
Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
 Žemėlapio paveiksliukas
Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
Skelbiami pirkimai
Kviečiame dalyvauti projektų vykdytojų skelbiamuose darbų, prekių ar paslaugų pirkimo konkursuose.
Metodinė informacija

Peržiūrėti visus svarbiausius projektų vykdytojų dokumentus ir jų pildymo pavyzdžius (nuorodos į dokumentų rinkinį).

Peržiūrėti dokumentus

Pagalba
 • Kaip gauti paramą?
 • Kaip elgtis gavus paramą?

Sužinokite, kokius veiksmus reikia atlikti, norint gauti ES paramą.

Sužinokite, kaip elgtis tapus projekto vykdytoju, raskite visus reikalingus dokumentus.

Projektų paieška
Visos paraiškos
Visi projektai
Dienos projektas
Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas
Pasvalio sporto centras buvo pastatyta 1992 m. Šio pastato bendras plotas - 2390,27 kv. m. Pastatas nėra efektyvus energetiniu požiūriu. Išanalizavus energetinio audito duomenis nustatyta, kad išorinių sienų, nekeistų langų ir lauko durų, stogo šiluminės varžos yra per mažos ir šildymo sezono met...
Lietuvos Pirmininkavimas 2013

Tarptautinė vertinimų konferencija

Korupcijos prevencija

Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją

viesinimo_leidinys_tituliniame


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-11-15