Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse VP1-1.1-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-01-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2012-10-03 Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (toliau – Priemonė). Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
2008-04-15 KVIETIMAS BAIGTAS. Kvietimas teikti paraiškas pagal ŽIPVP priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“