Socialinio dialogo skatinimas VP1-1.1-SADM-02-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-02-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2013-07-03 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinio dialogo skatinimas"   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K „Socialinio dialogo skatinimas“ (toliau vadinama – Priemonė).
2011-03-08 Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K ,,Socialinio dialogo skatinimas“   Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K ,,Socialinio dialogo skatinimas“