Įmonių socialinė atsakomybė VP1-1.1-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-03-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2010-06-29 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“   2010 m. birželio 19 d. Jungtinių Tautų vystymo programai išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. liepos 1 d. 17.30 val.
2008-05-27 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“   2008 m.  gegužės 27 d. Jungtinių Tautų vystymo programai Lietuvoje  išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Įmonių socialinė atsakomybė“