Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas VP1-1.2-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2010-06-17 Pasiūlymas teikti paraišką ir paraiškos pateikimas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“   2010 m. birželio 17 d. Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2010 m. birželio 18 d. 17.30 val.
2009-02-06 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“   2009 m. vasario 6 d. Lietuvos darbo biržai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“
2008-08-04 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonės „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ veiklų grupę „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas“   2008 m.  rugpjūčio 4 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųsti pasiūlymai ES struktūrinei paramai gauti. Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. rugsėjo 1 d. 17.30 val.