Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje VP1-1.3-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-01-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2013-03-20 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau – Priemonė). Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
2012-01-20 Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos darbo rinkoje“ priemonę   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. -VP1-1.3-SADM-01-K-01.
2012-01-20 Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos darbo rinkoje“ priemonę   Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos darbo rinkoje“ priemonę