Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai VP1-4.2-VRM-02-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-02-R
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 87
    planavimo
  • Visi kvietimai 91
2013-07-05 Išsiųstas pasiūlymas Alytaus rajono savivaldybės administracijai   2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Alytaus rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. (paraiška „Alytaus rajono savivaldybės 2015-2017 m. trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas“).
2013-07-05 Pasiūlymas teikti paraišką - Neringos savivaldybės administracijai   2013 m. liepos 4 d. išsiųstas pasiūlymas Neringos savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 m. atnaujinimas, atliekant sektorinę studiją jūros terapijos centrui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 22 d.
2013-06-28 „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-06-26 Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-06-26 „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-06-19 Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-06-05 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-05-22 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“
2013-02-13 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   2013 m. vasario 13 d. Telšių rajono savivaldybės administracijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.
2013-02-04 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“   2013 m. vasario 1 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.