Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra VP3-1.3-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 4
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2013-03-13 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 4-165 (Žin., 2013, Nr. 24-1189) patikslino
2013-01-10 Pasiūlymas teikti paraiškas turizmui projektams įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 4-34 (Žin., 2013, Nr. 5-176) patikslino
2012-12-10 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 4-1207 (Žin., 2012, Nr.145-7483) patikslino Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų