Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms VP3-1.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2013-01-29 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 4-75 (Žin., 2013, Nr. 12-580) patikslino
2009-06-08 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“   2009 m. birželio 4 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai