Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas VP3-1.3-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-04-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 15
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 16
2012-12-11 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo projektui įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 4-1206 (Žin., 2012, Nr.145-7482) patikslino
2010-11-19 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-11-19 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-11-19 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti
2010-10-07 Pasiūlymas teikti paraišką turizmo rinkodaros ir informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidos veiklos skatinimui   Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti