Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas VP3-1.4-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2013-03-07 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.
2013-02-15 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.
2008-10-30 Pasiūlymas Nr. 01 teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“    Pasiūlymas Nr. 01 teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-01-V „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“