Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga VP3-1.4-AM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 9
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 9
2012-04-25 Pasiūlymas teikti paraiškas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos priemonei   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.
2011-04-08 Pasiūlymas teikti paraišką biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.
2011-03-28 Pasiūlymas teikti paraišką Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.
2010-08-24 pasiūlymas teikti paraišką saugomų teritorijų tvarkymui   ATNAUJINTA 2010 m. gegužės mėnesį Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. (priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-02-V
2010-08-23 Kvietimas teikti paraiškas biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai   2010 m. rugpjūčio 20 d. Aplinkos apsaugos agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01.
2010-05-05 Pasiūlymas teikti paraišką biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai   2010 m. gegužės 04 d. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-02-V-02.
2009-08-10 Pasiūlymas teikti paraišką biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugai   2009 m. rugpjūčio 10 d. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01.
2009-02-12 Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.
2009-01-19 Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.   LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-583 (Žin., 2008 Nr. 133-5142) bei priemonės VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-675, paskelbė kvietimą teikti paraiškas.