Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas VP3-2.1-SAM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-04-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2012-07-27 Pasiūlymas teikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo paslaugas, infrastruktūros atnaujinimui   2012 m. liepos 27 d. Viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“).
2010-12-16 Pasiūlymas teikti paraišką pagal ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo priemonę   2010 m. gruodžio 16 d. Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas”).
2008-12-23 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonę „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonę „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“