Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VP3-2.1-SAM-06-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-06-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2009-03-06 Pasiūlymas teikti paraišką psichiatrijos stacionaro modernizavimui ATNAUJINTA   2009 m. kovo 6 d. VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninei išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-06-V-01 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė - „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“). ATNAUJINTA
2008-10-13 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-06-V priemonę „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-06-V priemonę „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“