Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas VP3-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2010-07-15 Pasiūlymas teikti paraišką jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymui   2010 m. liepos 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-02 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“).
2009-05-05 Pasiūlymas teikti paraiškas technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymui ir atnaujinimui   2009 m. gegužės 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė VP3-2.2-ŠMM-01-V „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“).