Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas VP3-2.3-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.3-SADM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 1
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2009-01-27 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (Šiaulių regionas)   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“