Intelektas LT + VP2-1.3-ŪM-03-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-03-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 3
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2013-03-27 Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT+"   Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT+"
2011-12-07 Verslas kviečiamas pasinaudoti ES parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai   Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-03-K „Intelektas LT+“.
2009-08-26 Kvietimas teikti paraiškas Nr. 02 priemonei „Intelektas LT+“   2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės „Intelektas LT+“ kvietimas Nr. 02