Inoklaster LT+ VP2-1.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-02-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 3
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2012-07-18 ​Investicijoms į klasterius – naujas kvietimas teikti paraiškas   VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) liepos 18 d. paskelbė antrąjį priemonės „Inoklaster LT+“ kvietimą teikti paraiškas.  
2009-06-19 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“   2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“ kvietimas Nr. 01
2009-06-19 Klasterių veiklai plėtoti – du nauji kvietimai   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos paramos agentūra (Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ ir VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“