Inogeb LT-2 VP2-1.4-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-04-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2013-03-13 Pasiūlymas teikti paraišką integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) plėtrai   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 4-169 (Žin., 2013, Nr. 27-1294) patikslino