E-verslas LT VP2-2.1-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-02-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 3
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2011-08-10 Naujas kvietimas elektroninio verslo diegimui   Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės  „E-verslas LT“ kvietimą Nr. 03.
2010-08-27 Kvietimas teikti paraiškas informacinių technologijų diegimui MVĮ skatinti pagal priemonę „E-verslas LT“   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „E-verslas LT VP2-2.1-ŪM-02-K“, kvietimas Nr. 02.
2008-12-17 Kvietimas teikti paraiškas informacinių technologijų diegimui skatinti pagal priemonę „E-verslas LT“   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „E-verslas LT VP2-2.1-ŪM-02-K“