Kontroliuojantieji fondai VP2-2.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-01-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 1
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2009-09-28 Patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti   patikslintas kvietimas priemonei "Atviras kreditų fondas įgyvendinti"
2009-06-10 Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti   Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti
2009-04-10 Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Mažų kreditų teikimas – 2 etapas" įgyvendinti   Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje INVEGOS fondo ir Ekonomikos skatinimo plano priemonei "Mažų kreditų teikimas – 2 etapas" įgyvendinti. Priemonei skirta 100 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų