Elektroninės valdžios paslaugos VP2-3.1-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 11
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 11
2011-04-07 Pasiūlymas teikti paraišką Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2011 m. balandžio 7 d. viešajai įstaigai „Eksportuojančioji Lietuva“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“).
2011-02-25 Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2011 m. vasario 25 d. Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02 (pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“).
2010-05-04 Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2010 m. balandžio 16 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonės VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02.
2010-05-04 Pasiūlymas teikti paraiškas Elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2010 m. balandžio 29 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonės VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02.
2010-01-14 Pasiūlymas teikti paraiškas elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2010 m. sausio 14 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonės "Elektroninės valdžios paslaugos" sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02.
2009-10-22 Pasiūlymas teikti paraiškas elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2009 m. spalio 22 d. Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, akcinei bendrovei "Lietuvos paštas", Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išsiųsti pasiūlymai Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02 (priemonė: "Elektroninės valdžios paslaugos").
2009-09-17 Pasiūlymas teikti paraiškas elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2009 m. rugsėjo 17 d. valstybės įmonei "Regitra", Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas Nr.VP2-3.1-IVPK-01-V-02 (priemonė: "Elektroninės valdžios paslaugos").
2009-09-16 Pasiūlymas teikti paraišką elektroninės valdžios paslaugų plėtrai   2009 m. rugsėjo 16 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "Elektroninės valdžios paslaugos").
2009-01-15 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“
2008-12-30 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“