Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms VP3-2.2-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-03-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-10-14 Pasiūlymai teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai   2011 m. spalio 14 d. išsiųsti pasiūlymai Nr. VP3-2.2-ŠMM-03-V-003 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“).
2009-01-23 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-03-V „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-03-V „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“