Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-06-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 1
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2008-10-10 Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ kvietimas Nr. 01   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. pagal šią priemonę – 01.