Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP1-1.1-SADM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-09-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2008-09-09 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę ,,Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“   2008 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę ,,Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“