Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas VP1-2.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2012-05-21 Pasiūlymas Nacionaliniam egzaminų centrui teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“   2012 m. gegužės 21 d. Nacionaliniam egzaminų centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2010-04-02 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“   2010 m. balandžio 2 d. buvo išsiųsti pasiūlymai ES struktūrinei paramai pagal priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“
2008-09-15 Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“   Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“