Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas VP1-2.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-07-12 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“   2011 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2008-09-15 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“