Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra VP1-2.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-03-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-04-28 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“   2011 m. balandžio 26 d. Švietimo informacinių technologijų centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2008-09-15 Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonę „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra   Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonę „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra