Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus VP1-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2009-04-30 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“   2009 m. balandžio 27 d. išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“