Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2012-09-03 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“   012 m. rugsėjo 3 d. Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 17 d.
2010-07-12 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“   2010 m. liepos 12 d. Švietimo informacinių technologijų centrui ir Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųsti pasiūlymai ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“
2010-05-11 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“   2010 m. gegužės 11 d. Ugdymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“
2008-12-10 Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“   Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę VP1-2.2-ŠMM-02-V „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“