Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 8
    planavimo
  • Regioninio 2
    planavimo
  • Visi kvietimai 14
2013-01-02 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2013 m. sausio 2 d. Viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. kovo 1 d.
2012-10-17 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2012 m. spalio 17 d. Vilniaus universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2012-08-29 Pasiūlymas Vilniaus kolegijai teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2012 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. spalio 14 d.
2012-06-27 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2012 m. birželio 27 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:
2012-06-18 Pasiūlymas Vilniaus Gedimino technikos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2012 m. birželio 18 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2012-01-25 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“
2011-07-22 Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą   Švietimo ir mokslo minsterija skelbia išankstinį kvietimą teikti paraiškas pagal Programos veiklų grupę „Modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas, modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose“.
2011-07-07 Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą   Kviečiame teikti projektų idėjas, skirtas specialistų perkvalifikavimo programų rengimui ir įgyvendinimui.
2011-01-20 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2010 m. sausio 20 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2011-01-20 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“   2010 m. sausio 20 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.