Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2011-04-01 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“   2011 m. balandžio 1 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
2010-09-24 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“   2010 m. rugsėjo 24 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
2009-08-07 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) 2 prioriteto priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (toliau vadinama – priemonė).