Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 6
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 7
2012-05-04 Patikslintas pasiūlymas Vytauto Didžiojo universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2012 m. gegužės 4 d. Vytauto Didžiojo universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2012-05-03 Patikslintas pasiūlymas Lietuvos edukologijos universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2012 m. gegužės 3 d. Lietuvos edukologijos universitetui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2012-04-30 Patikslintas pasiūlymas Vilniaus universitetui teikti paraišką pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2012 m. balandžio 30 d. Vilniaus universitetui buvo išsiųstas patikslintas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2012 m. gegužės 21 d.
2012-03-19 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2012 m. kovo 19 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“.
2011-08-26 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2011 m. rugpjūčio 25 d. Studijų kokybės vertinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti.
2011-07-07 Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą   Kviečiame teikti projektų idėjas, skirtas Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimui.
2009-06-04 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“   2009 m. birželio 4 d. Vilniaus universitetui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“