Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-08-04 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“   2011 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. rugsėjo 30 d.
2008-09-19 Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“