Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-06-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-01-28 Patikslintas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“   Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1608 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 10), tikslinamas Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 01.
2010-10-20 Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“   2010 m. spalio 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“.