Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2011-08-04 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“   2011 m. rugpjūčio 4 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.
2009-06-04 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“   2009 m. birželio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“
2009-01-27 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01-V "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-01-V "Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas"