Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai) VP1-3.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2009-06-04 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo ir duomenų bazės, e. dokumentai)“,   2009 m. birželio 4 d. Kauno technologijos universitetui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo ir duomenų bazės, e. dokumentai)“.
2008-11-13 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemones „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“   Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-06-V „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“, ir VP1-3.1-ŠMM-02-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“