MTTP kokybė ir ekspertų rengimas VP1-3.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-06-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2012-07-17 Pasiūlymas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikti paraišką pagal priemonę „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“   2012 m. liepos 16 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti.
2008-11-13 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemones „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“   Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.1-ŠMM-06-V „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“, ir VP1-3.1-ŠMM-02-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“